Scroll Top

Een ouderschapsplan opstellen

Duidelijkheid en structuur in het ouderschapsplan

Duidelijkheid is van het grootste belang voor het welzijn van kinderen tijdens en na een scheiding. Daarom is het in de wet verplicht gesteld aan alle ouders, die gezamenlijk gezag hebben over minderjarige kinderen, een ouderschapsplan op te stellen. Het biedt zekerheid voor de kinderen en hun ouders. Het biedt structuur die voor kinderen zo belangrijk is in deze onzekere tijd.

Voor kinderen tussen de 18 en 21 jaar geldt dat ouders nog altijd een onderhoudsverplichting hebben, zonder dat de kinderen hoeven aan te tonen behoeftig te zijn. Als daar afspraken over gemaakt worden dan dienen deze met het kind zelf gemaakt te worden. In dat geval ontvangt het kind ook zelf de onderhoudsbijdrage van de ouders. Als hiervan afgeweken wordt, moet het kind daar te allen tijden schriftelijke toestemming voor geven. Boven de 21 jaar kan er ook nog sprake zijn van een onderhoudsverplichting maar dan dient de behoeftigheid door, of namens, het kind te worden aangetoond.

De Familiemediator kan voor u de berekening maken hoe hoog de onderhoudsbijdrage zal zijn en hoe deze financiële last tussen de partners verdeeld zou moeten worden. Dit gebeurt op basis van draagkracht en is afhankelijk van de tijd dat de kinderen bij de ouders verblijven (hiervoor worden de Tremanormen gehanteerd)

Vastlegging van het ouderschapsplan

Bij het maken van de afspraken is het van belang ervoor te zorgen dat deze op de toekomst gericht zijn. Dit om te voorkomen dat afspraken aangepast moeten gaan worden. Daarnaast is het van belang dat de afspraken helder worden vastgelegd en niet op meerdere manieren te interpreteren zijn. Hiervoor zal ik als Familiemediator zorgdragen. Indien een echtscheidingsconvenant wordt opgesteld dan maakt het ouderschapsplan hiervan onderdeel uit.

De onderwerpen in het Ouderschapsplan

In de behandeling door de Familiemediator van het ouderschapsplan komen uiteraard meerdere onderwerpen aan bod. De volgende punten worden besproken zodat de Mediator afspraken hierover kan opnemen in het ouderschapsplan:

 • De afspraken over de omgangsregels.
 • Bij wie staat het kind straks ingeschreven in de Basisregistratie personen?
 • Welke spullen heeft het kind op welk adres?
 • Hoe gaat het kind tussen de adressen van u beiden heen en weer reizen?
 • Wat wordt afgesproken over feestdagen en vakanties?
 • Hoe gaat u om met belangrijke gebeurtenissen voor het kind (afzwemmen, ouderavonden e.d.)
 • Hoe gaat u elkaar informeren en hoe gaat overleg plaatsvinden?
 • Hoe wordt de dagelijkse verzorging van het kind geregeld en wie doet wat?
 • Hoe gaat u beslissingen nemen over de toekomst (bijv. schoolkeuze)?
 • Blijft u bij elkaar in de buurt wonen, wat spreekt u daarover af?
 • Welke opvoedregels worden gehanteerd?
 • Hoe worden de financiën geregeld?
 • Hoe gaat u om met medische verzorging?
 • Hoe regelt u het als één van beide een nieuwe partner krijgt?
 • Op welke wijze is het kind betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan?

Uiteraard is denkbaar dat er nog meer punten zijn die u in het ouderschapsplan opgenomen wilt hebben zoals vakanties en verjaardagen. U bepaalt gezamenlijk over welke zaken u afspraken wilt maken en wat u hierover wilt vastleggen. Uiteraard krijgt u hierbij advies van de Mediator zodat alle relevante zaken aan bod komen en om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

Meer weten over het opstellen van een ouderschapsplan?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl