Scroll Top

Ik heb een conflict met mijn buren

Het conflict

Onrust. Dat ervaren mensen die in een conflict met de buren zijn verwikkeld. Het doet afbreuk aan het woongenot en veroorzaakt vaak veel stress. Soms heeft het grote oorzaken maar even zo vaak is het een optelsom van vele kleine ergernissen. Als er een conflict speelt, willen mensen dat vaak opgelossen maar weten niet meer hoe ze zaken bespreekbaak moeten maken. Het is immers extra lastig aan te geven dat u ergens last van heeft als de gemoederen al verhit zijn.

Mediation bij een conflict met de buren

Bij een conflict met de buren of burenruzie zullen veel mensen denken aan de Rijdende Rechter. Ook daar kunnen mensen hun verhaal kwijt, hij komt zelfs op locatie kijken. Uiteindelijk nodigt hij de betrokkenen uit om naar de uitspraak te komen waarin hij gaat zeggen wat hij van de zaak vindt. Daarin ligt nu direct het grote verschil met mediation. Het doet er namelijk niet toe wat de Mediator van de zaak vindt. Als mediator probeer ik zelfs om inhoudelijk zo min mogelijk een mening te vormen. Ik hoef de zaak namelijk niet op te lossen, dat doen de buren gezamenlijk.

Het proces

Door samen in gesprek te gaan bij een mediator zeggen de buren eigenlijk al “Wij gaan samen aan een oplossing werken”. Dat is een heel krachtige stap. Misschien geloven zij er nog niet helemaal in maar ze gaan het in ieder geval proberen.

Als mediator draag ik er zorg voor dat ieder zijn/haar verhaal kan doen. Emoties mogen geuit worden, dit lucht soms zelfs enorm op. Bovendien is het goed om te zien wat het met de ander doet. Door een goede vraagstelling werkt de mediator er samen met cliënten aan om de zaak zo helder mogelijk te krijgen.

Vervolgens kan vastgesteld worden wat nu eigenlijk de kwestie(s) is/zijn. Een hoop ergernissen zijn vaak het gevolg van de kwestie en hoeven niet veel aandacht te krijgen. Naast helderheid over de kwestie worden de belangen geformuleerd. Wat willen beiden nu eigenlijk bereiken?

Vanuit die duidelijkheid kunnen de cliënten gaan onderhandelen over de oplossing van de kwestie(s).

Als daar behoefte aan is kunnen de gemaakt afspraken vastgelegd worden. Cliënten bepalen zelf of zij dat willen en welke vorm zij daar aan willen geven. Wel zal de mediator goed toetsen dat beide cliënten eenzelfde interpretatie hebben van hetgeen dat is afgesproken.

Het resultaat

Samen een conflict met de buren oplossen, leidt vaak tot een beter contact. Het vertrouwen in elkaar wordt weer beter, je kunt immers afspraken met elkaar maken. Door de gesprekken zijn zij vaak ook meer over elkaar te weten gekomen waardoor er weer wat meer begrip ontstaat.

In ieder geval zijn er duidelijke afspraken die samen zijn gemaakt en dat is een mooi nieuw begin!

Door samen in gesprek te gaan bij een mediator zeggen de buren eigenlijk al “Wij gaan samen aan een oplossing werken”.

Meer weten over mediation bij burenconflicten?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl