Scroll Top

Ik heb een conflict

Conflicten

Conflicten horen bij het leven. In de meeste gevallen kunnen mensen dat prima zelf oplossen. Maar in sommige gevallen lopen conflicten zo hoog op dat normale communicatie niet meer mogelijk is. Mensen verharden in hun standpunten en het wordt steeds moeilijker te zien dat er ook een andere kant aan de zaak zit. De ander moet eerst maar eens naar onze kant kijken, want wij hebben toch gelijk! Dat doorbreken is een grote uitdaging en soms lukt dat niet meer. Dit kan behoorlijk veel stress veroorzaken. Dat is het moment om een Mediator in te schakelen.

Aard van het conflict

Als Mediator kan ik ingeschakeld worden voor diverse soorten conflicten. Is er een conflict met de buren? Heeft u een conflict met een collega of binnen de familie? Eigenlijk leent ieder conflict zich voor mediation zolang de cliënten er zelf voor openstaan en zelf tot een oplossing willen komen. Uiteraard is het mogelijk dat er specifieke vakkennis nodig is voor de kwestie waarover u in Mediation wilt. Neem bij twijfel contact met WS Mediation op. Ik zal u graag verder helpen en indien nodig verwijzen naar een ervaren mediator uit mijn netwerk als ikzelf onvoldoende specifieke expertise heb. Ook is het mogelijk een intake gesprek aan te vragen. Dit is een gesprek van een half uur dat gratis en vrijblijvend is. Zo kunt u vast kennismaken met mij als mediator. Ik vertel u persoonlijk hoe mediation in zijn werk gaat en we bespreken of ik u zelf kan helpen.

Krachtig

We kennen allemaal de Rijdende Rechter die komt kijken op locatie en vervolgens uitspraak doet na de partijen gehoord te hebben. Bij mediation gaat dit anders. Er wordt geen oplossing opgelegd, cliënten zijn zelfs geen partij. Zij gaan namelijk samen aan de slag om tot een oplossing te komen. Die eerste stap, om een mediator in te schakelen, is dus eigenlijk al cruciaal. Met die eerste stap zeggen cliënten dus eigenlijk “Wij gaan samenwerken om tot een oplossing te komen”.


Dit is een zeer krachtige stap. Oplossingen die uit mediation voortkomen zullen beter gedragen worden dan wanneer deze worden opgelegd.

Die eerste stap, om een mediator in te schakelen, is dus eigenlijk al cruciaal. Met die eerste stap zeggen cliënten dus eigenlijk “Wij gaan samenwerken om tot een oplossing te komen”.

STAPPENPLAN

Als Mediator volg ik een stappenplan. Dat gaat als volgt:

1 INVENTARISEREN

In deze fase gaan we de situatie verkennen. Ieder mag vertellen wat er speelt en hoe hij of zij dit ervaart. Dit gaat doorgaans gepaard met veel emoties, daarvoor is voldoende ruimte. Je kunt vaak zien dat het mensen oplucht als zij hun emoties vrij kunnen uiten. Geleidelijk aan zal in deze fase duidelijk worden wat er nu precies speelt.

2 KWESTIES EN BELANGEN

Het lijkt eenvoudig maar als conflicten hoog oplopen is het meestal zo dat er allerlei zaken mee gaan spelen die eigenlijk alleen een gevolg zijn van de oorspronkelijke kwestie(s). Daarom is het van belang dat we, na de inventarisatie, vast stellen wat nu eigenlijk de kern van het conflict is. De cliënten stellen vast wat er opgelost dient te worden. Daarnaast is het belangrijk om helder te krijgen wat het doel is dat de cliënten nastreven, wat is hun werkelijke belang? Ook dat wordt vaak pas weer helder als zaken goed zijn uitgesproken.

3 ONDERHANDELEN

Als de kwestie(s) helder is/zijn dan kunnen de onderhandelingen beginnen. Meestal zijn er meerdere zaken die behandeld moeten worden en ook daarin zal ik als mediator met de cliënten bepalen wat de beste volgorde is. Door constructief te onderhandelen kunnen de cliënten tot afspraken komen.

4 VASTSTELLEN VAN DE AFSPRAKEN

Na de onderhandelingen kunnen de afspraken desgewenst vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst of een convenant. Als mediator draag ik zorg voor een juiste vastlegging, tenzij cliënten hiervoor zelf willen zorgdragen. Het is van groot belang dat dit uiterst zorgvuldig gebeurt, want elke mate van dubbelzinnigheid of onduidelijkheid kan in de toekomst weer tot problemen leiden. Toetsing van de overeenkomst is dan ook zeer belangrijk.

Meer weten over conflicten?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl