Scroll Top

Ik heb een verstoorde samenwerking

Stress

Stress is één van de belangrijkste klachten die voortkomen uit een verstoorde samenwerking. Een conflict op de werkvloer veroorzaakt vrijwel altijd een negatieve sfeer voor een heel team en veroorzaakt daardoor ook bij andere collega’s stress. Uiteindelijk leidt dit tot een verminderde productiviteit.

De effecten

Mensen die last hebben van een conflict op het werk hebben vaak last van stress waardoor zij niet optimaal functioneren. Daar hebben zij zelf ook weer last van. Als een conflict niet tijdig wordt opgelost kan dit uiteindelijk zelfs tot gezondheidsklachten leiden. Ook het privéleven lijdt er vaak onder. Het is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat mensen weer op een constructieve manier met elkaar het gesprek aangaan waardoor een oplossing mogelijk wordt.

Gesprek

Natuurlijk wordt vanuit het bedrijf wel naar een oplossing gezocht in de vorm van gesprekken. Dit kan vaak werken maar in een aantal gevallen durven mensen zich niet geheel vrij te uiten, bijvoorbeeld uit angst voor consequenties. Het kan dan zinvol zijn een externe Mediator in te schakelen. WS Mediation kan vanuit haar onafhankelijke positie veel betekenen.

Verslag

Bij mediation wordt geheimhouding afgesproken. Als Mediator heb ik sowieso geheimhoudingsplicht. Bij aanvang zal afgesproken dat de medewerkers ook vertrouwelijk omgaan met alles dat besproken zal worden binnen de mediationgesprekken. Ik zal geen inhoudelijk verslag uitbrengen aan de werkgever, ook al is hij de opdrachtgever. Alleen onder die voorwaarden kan een veilige situatie gecreëerd worden waarbinnen mediation een succes kan zijn. Met de medewerkers wordt afgestemd wat er wel gedeeld kan worden om de voortgang aan te geven richting de opdrachtgever.

Commitment

Aan de afspraken die op deze wijze tot stand komen zullen beiden een grote betrokkenheid voelen. Zij zijn immers samen overeengekomen hoe zij het willen oplossen en hebben alles goed kunnen uitspreken. Zij zullen autonomie ervaren omdat zij zelf hebben kunnen beslissen, het is niet opgelegd. Dit zal de lucht klaren en dat is goed voor de werksfeer en uiteindelijk voor de productiviteit.

Een conflict op de werkvloer veroorzaakt vrijwel altijd een negatieve sfeer voor een heel team en veroorzaakt daardoor ook bij andere collega’s stress. 

WERKWIJZE

Als Mediator volg ik een stappenplan. Dat gaat als volgt:

1 INVENTARISEREN

Wij volgen een stappenplan, er zal eerst geïnventariseerd worden: in deze fase kan ieder zijn verhaal vertellen. Als mediator zorg ik ervoor dat beide voldoende aan bod komen. Vooral in deze fase is veel ruimte voor emoties.

2 KWESTIES EN BELANGEN

Uit de inventarisatie wordt duidelijk wat de kwestie(s) is of zijn. Dit lijkt van te voren helder maar als er eenmaal sprake is van een conflict worden er naar verloop van tijd meestal veel dingen bij gehaald die meer gevolg dan oorzaak van de verstoorde samenwerking zijn. Daarnaast kunnen ook de belangen van beiden worden vastgesteld, die liggen vaak dichter bij elkaar dan men zich realiseert.

3 ONDERHANDELEN

Vervolgens kan er onderhandeld worden over hoe verstoorde samenwerking hersteld kan worden door de kwestie(s) op te lossen. Welke stappen zijn daarvoor nodig?

4 VASTLEGGEN VAN DE AFSPRAKEN

Eventueel kunnen afspraken vastgelegd worden als hier behoefte aan is.

Meer weten over het oplossen van verstoorde samenwerkingen?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl