Scroll Top

Ik wil een erfenis regelen

Een sterfgeval in de familie

Rouwen doet iedereen op zijn eigen manier. Zelfs binnen families kan dit enorm verschillen, het is zo persoonlijk. Als een familielid overlijdt, dan overheerst meestal verdriet. De één wordt er door overmand en de ander onderdrukt deze gevoelens omdat hij/zij het gevoel heeft eerst allerlei functionele zaken te moeten afwikkelen. Dit zijn ook vaak momenten dat “oud zeer” boven komt. Dit gebeurt omdat er veel vaste patronen in de omgang met elkaar ontwikkeld zijn door de jaren heen. Dat maakt het soms enorm moeilijk om een erfenis te regelen, zelfs als er sprake is van een testament.

Testament

In een testament wordt vastgelegd welke bezittingen naar welke nabestaande gaat. Dat lijkt dan helder maar in veel gevallen moet er nog van alles geregeld en verdeeld worden. Zaken waar de één heel emotioneel van wordt doen de ander veel minder en omgekeerd. Hierbij kan het soms flink botsen.

Mediation

Als familieleden echt botsen en er niet op een goede manier uit kunnen komen dan is het wellicht zinvol om een Familiemediator in te schakelen. Een Familiemediator is op de hoogte van wetgeving en fiscale regels rondom erfenissen. Vooral belangrijk is de deskundigheid van een Familiemediator om gesprekken te begeleiden van mensen die daar zelf telkens in vast lopen. Door ieder de ruimte te bieden zijn/haar verhaal te doen en daarbij emoties niet te schuwen kan duidelijk worden wat cliënten nu werkelijk dwars zit en hoe zij de situatie ervaren. Zij kunnen hierover in gesprek gaan waarbij ik als Familiemediator ervoor waak dat ieder voldoende tijd en ruimte krijgt om zich uit te spreken. Gezamenlijk kunnen cliënten ontdekken wat er werkelijk opgelost moet worden en wat zij willen bereiken. Dit gaat vaak verder dan gewoon de erfenis goed afwikkelen maar dat kan uiteraard ook het doel zijn.

Onderhandelingen en resultaat

Als duidelijk is waar de pijn zit en wat zij willen bereiken dan kunnen de cliënten onderhandelen over hoe zij hun doelen kunnen gaan bereiken. Afspraken die gemaakt worden kunnen desgewenst vastgelegd worden, cliënten bepalen zelf of zij dit nodig achten. Dit kunnen cliënten uiteraard ook zelf verzorgen. Het is dan wel van groot belang dat in een laatste gesprek zorgvuldig wordt gekeken of vastlegging op een manier is gedaan dat beiden er achter staan en er niet te veel interpretatieruimte is.

Als er meerdere familieleden willen deelnemen aan mediation dan kan het noodzakelijk zijn om dit met een collega Familiemediator te begeleiden, de zogenaamde co-mediation. Dit omdat het belangrijk is dat ik als Mediator het overzicht houdt; met meerdere deelnemers kan de situatie snel onoverzichtelijk worden.

Door gezamenlijk tot een resultaat te komen zal de familieband gesterkt worden en soms helpt het om oude patronen te doorbreken als deze ongewenst waren.

Meer weten over het regelen van een erfenis?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl