Scroll Top

Omgangsregeling

Omgangsregeling

Duidelijkheid is één van de belangrijkste redenen om een ouderschapsplan op te stellen. De omgangsregeling maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Een ouderschapsplan dat in goed overleg is opgesteld, biedt zekerheid en structuur. Dit is belangrijk voor de ouders. Het geeft immers veel rust als er duidelijkheid is. Het is vooral belangrijk voor de kinderen; zij hebben recht op contact met beide ouders zonder zich daar schuldig over hoeven te voelen. Als er onduidelijkheid of onenigheid bestaat tussen de ex-partners over de omgangsregeling kan een kind hier veel last van hebben.

Herzien afspraken

Ben u al eerder gescheiden maar zijn de afspraken destijds niet vastgelegd? Of is er misschien discussie ontstaan over afspraken en willen u en uw ex-partner deze nu wijzigen?
Als Familiemediator help ik u graag hierbij. Het is in dat geval mogelijk afspraken aan te passen of hele nieuwe afspraken te maken.

De kinderen

Omdat emoties hoog op kunnen lopen is het van belang dat er gewaakt wordt over het welzijn van het kind. Een goede omgangsregeling is daarbij heel belangrijk. Ouders willen het goed regelen voor de kinderen en doen hun uiterste best. Toch lukt dit niet altijd door hun eigen emoties die spelen. Het is mooi als ouders na het verbreken van de relatie samen een nieuwe verbinding met elkaar kunnen maken waarbinnen omgangsregelingen en afspraken goed werken. Dit is de grootste uitdaging voor de ouders, om samen weer het vertrouwen te vinden. Als dat lukt zal dat de ouders maar vooral de kinderen enorm helpen. Een bron van inspiratie voor mij als Mediator!

Nieuwe of aangepaste regeling?

Misschien bent u nu in een scheiding verwikkeld en wilt u alles goed regelen. Daarvoor kunt u bij WS Mediation terecht. Samen met de andere ouder kunt u bij mij in gesprek gaan voor het maken van afspraken en het opstellen van de omgangsregeling, het ouderschapsplan of zelfs het echtscheidingsconvenant. U kunt bij WS Mediation dus terecht voor het behandelen van een volledige (echt-)scheiding of slechts voor die gedeeltes waar u nog wat hulp bij nodig heeft.

Hulp bij de omgangsregeling

Het maken van omgangsregelingen blijft vaak lastig, er komen veel emoties bij kijken. Meningsverschillen die tijdens de relatie al bestonden zijn er nog steeds of worden zelfs uitvergroot. Daarnaast kan het erg lastig zijn als inmiddels één van beiden een nieuwe partner heeft, eventueel met kinderen uit een eerdere relatie. Er zijn tal van situaties te bedenken die het maken van afspraken moeilijk maken. Daarom is het goed om met behulp van een Familiemediator aan de slag te gaan met een omgangsregeling. Het gaat niet alleen om de financiële en praktische zaken maar ook om opvoedkundige aspecten.

Meer weten over de omgangsregeling?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl