Scroll Top

Voor professionals

Mediation, voor wie?

Mensen die door conflicten in de problemen komen wenden zich vaak eerst tot de diverse professionals zoals huisartsen, praktijkbegeleiders GGZ, psychologen, maatschappelijk werk of andere gespecialiseerde hulpverleners.

Vooral in (echt-)scheidingssituaties komt dit regelmatig voor. Na de eerste opvang en ondersteuning komt dan het moment dat de patiënt of cliënt stappen moet gaan zetten om zaken te gaan regelen. Er zijn dan meerdere wegen die men kan kiezen waaronder mediation.

DE KRACHT VAN MEDIATION

Mediation biedt mensen de mogelijkheid om samen met de ander tot een oplossing te komen, die hen verder zal helpen in de toekomst. Als mediator help ik cliënten om samen weer in gesprek te komen. Wij volgen daarbij een stappenplan om gestructureerd tot een oplossing te komen voor het conflict of de afhandeling van een (echt-)scheiding.

 Veel mensen die in een conflict verwikkeld zijn geven aan het overzicht kwijt te raken.
Daarom hebben zij behoefte aan structuur.
right-quotation-mark
De stappen

Het stappenplan bestaat uit een inventarisatiefase waarin ieder zijn verhaal kan vertellen en kan aangeven wat het met hem of haar doet. Emoties krijgen in deze fase veel ruimte. Na een goede inventarisatie kunnen de werkelijke kwesties benoemd worden en daarna de werkelijke belangen.

Als hier helderheid over is dan kan worden overgegaan tot de onderhandelingen, waarbij ook weer zorgvuldig gekeken wordt naar de beste volgorde.Na het doorlopen van deze stappen kunnen de afspraken desgewenst vastgelegd worden. Het is afhankelijk van de situatie van de cliënten in welke vorm dit kan worden gedaan. Zaak is wel dat dit helder en ondubbelzinnig wordt gedaan zodat er in de toekomst geen misverstanden of nieuwe conflicten door ontstaan.

Mijn drive

Ik geloof dat mensen gelukkiger zijn wanneer zij zelf de regie in handen hebben. Als mensen naar elkaar luisteren en zich gehoord voelen kunnen zij zelf afspraken maken waar zij volledig achter staan. Deze afspraken zullen krachtig staan en de kans dat ze goed nageleefd worden is veel groter dan wanneer deze zijn opgelegd.

ACHTERGROND EN EIGENSCHAPPEN

Ik heb een achtergrond in de financiële wereld, waar ik als leidinggevende actief met coaching bezig ben geweest. Daardoor en door ervaringen van mensen in mijn omgeving besloot ik de basisopleiding Mediation te volgen.

Na het afronden van de basisopleiding heb ik mij vervolgens gespecialiseerd in Familie Mediation. Inmiddels mag ik mij MfN Registermediator en Familiemediator noemen. Daarna heb ik nog de opleiding Register Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier gevolgd. Daarin komen alle financiële, fiscale en juridische aspecten van echtscheiding aan bod. Na afronding van deze opleiding heb ik mij kunnen registreren in het RFEA-register. Dit register waarborgt de deskundigheid en de onafhankelijkheid van haar adviseurs.  Dit alles heeft ertoe geleid dat ik mensen deskundig kan begeleiden in diverse mediation-trajecten. Familie en (echt-)scheiding zijn mijn specialiteiten.

Uit ervaring weet ik dat ik in staat ben een vertrouwelijke en veilige sfeer te creëren, iets wat een vereiste is voor het slagen van Mediation. Ik werk met een netwerk van mensen uit verschillende disciplines om zoveel mogelijk op deskundigheid terug te kunnen vallen waar dit nodig blijkt te zijn. Bovendien is het voor mij erg fijn en leerzaam om met diverse professionals te kunnen sparren.

Vertrouwelijkheid bij mediation is enorm belangrijk. Een echt open gesprek is niet mogelijk zonder een veilige vertrouwelijke sfeer.

Verwijzen

Indien u besluit een patiënt of cliënt aan mij door te verwijzen zal ik altijd starten met een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Een vrijblijvende kennismaking vind ik belangrijk om te toetsen of mensen zich bij mij als Mediator op hun gemak voelen. Daarnaast is het belangrijk dat er juiste verwachtingen worden geschapen; zij gaan immers zelf aan de slag, ik begeleid hen. Pas als cliënten het een prettig gesprek vinden en helderheid en commitment hebben ten aanzien van het te volgen proces, gaat de daadwerkelijke mediation van start.

Uiteraard kunt u mij altijd benaderen voor een nadere kennismaking. Ik maak daar graag tijd voor vrij.

Neem contact op
We bespreken uw situatie in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek