Scroll Top

Wij gaan scheiden

Uit elkaar

De beslissing uit elkaar te gaan is een beslissing met grote gevolgen. Vaak overzien mensen niet direct wat er allemaal geregeld moet gaan worden. Daarnaast spelen emoties een grote rol waardoor het nog lastiger is om alles helder op een rij te krijgen. Zowel emotioneel als financieel heeft een scheiding een grote impact.

Emotioneel

Een scheiding is voor veel mensen een emotionele gebeurtenis die grote gevolgen heeft, niet alleen voor de partners. In (echt-)scheidingsmediation wordt besproken of de kinderen al op de hoogte zijn en hoe beide partners daarmee om willen gaan. Het is belangrijk om hiermee zoveel mogelijk op één lijn te liggen. Naast de kinderen raakt het uiteraard nog veel andere mensen die direct bij het gezin betrokken zijn zoals grootouders, ooms, tantes en goede vrienden. Het is goed hierbij stil te staan. Uiteraard houd ik in de gesprekken rekening met wat de cliënten willen bespreken en wat niet. Mijn taak is ervoor te zorgen dat alle onderwerpen aan bod komen, cliënten bepalen wat en hoeveel ze erover willen afspreken.

Financieel

Er moet een hoop geregeld worden. Dit is wel afhankelijk van de samenlevingsvorm en wat hierover eerder is vastgelegd in bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of de samenlevingsovereenkomst. Als Familiemediator help ik u alle zaken gestructureerd te behandelen. Zaken die daarbij besproken worden zijn:

 • Ouderschapsplan
 • Onderhoudsverplichting voor de kinderen
 • Verdeling/verrekening van bezittingen en vermogen
 • Partneralimentatie
 • Pensioen
 • Financiële gevolgen van overlijden ex-partner na scheiding
 • De financiële situatie na de scheiding

Door deze zaken gestructureerd te behandelen ontstaat overzicht en rust. Als Familiemediator help ik u hier graag bij.

Echtscheidingsconvenant

Alle afspraken worden vastgelegd. Ik draag zorg voor een correcte vastlegging van de afspraken in een convenant (of in het geval van samenwoners een overeenkomst al dan niet opgesteld door een advocaat of notaris). In het convenant moeten de gemaakte afspraken helder worden vastgelegd. Duidelijk voor ieder en niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Het convenant zal dan ook altijd door een ervaren jurist worden getoetst.

Kinderen

Als u minderjarige kinderen heeft waar u beide het gezag over heeft dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

 • Een aantal zaken moeten daar in ieder geval in staan:
 • De afspraken over de omgangsregels.
 • Bij wie staat het kind straks ingeschreven in de Basisregistratie personen?
 • Welke spullen heeft het kind op welk adres?
 • Hoe gaat het kind tussen de adressen van u beiden heen en weer reizen?
 • Wat wordt afgesproken over feestdagen en vakanties?
 • Hoe gaat u om met belangrijke gebeurtenissen voor het kind (afzwemmen, ouderavonden e.d.)
 • Hoe gaat u elkaar informeren en hoe gaat overleg plaatsvinden?
 • Hoe wordt de dagelijkse verzorging van het kind geregeld en wie doet wat?
 • Hoe gaat u beslissingen nemen over de toekomst (bijv. schoolkeuze)?
 • Blijft u bij elkaar in de buurt wonen, wat spreekt u daarover af?
 • Welke opvoedregels worden gehanteerd?
 • Hoe worden de financiën geregeld?
 • Hoe gaat u om met medische verzorging?
 • Hoe regelt u het als één van beide een nieuwe partner krijgt?
 • Op welke wijze is het kind betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan?

Het is de bedoeling dat de afspraken duurzaam zijn, dus gericht op de toekomst zodat er niet telkens nieuwe afspraken gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld omdat de kinderen ouder en zelfstandiger worden. Het ouderschapsplan kan een op zich staand document zijn of onderdeel uitmaken van een convenant.

Meer weten over scheiden?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl