Scroll Top

Afspraken maken over geld in een scheiding

Geld

Geld is één van de onderwerpen die uitgebreid aan bod komt bij een scheiding. Afhankelijk van de samenlevingsvorm en wat eerder is vastgelegd moet bepaald worden hoe om te gaan met het verdelen of het verrekenen van bezittingen en vermogen. Dit kan dus afhangen van eventueel eerder opgestelde huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst.

Daarnaast moet aan de toekomst gedacht worden. Is er bijvoorbeeld sprake van alimentatie aan de ex-partner of zijn er kinderen waarvoor een onderhoudsbijdrage berekend moet worden? Hoe gaat het verder na de scheiding, bijvoorbeeld als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of als één van beiden overlijdt? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord moeten gaan worden en waarbij ik u als Familiemediator kan helpen.

Kinderen

Als er minderjarige kinderen zijn waarover u beiden het gezag hebt, dan dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. Dit is een wettelijke verplichting. Onderdeel van het ouderschapsplan is het levensonderhoud van de kinderen. Hiervoor wordt een berekening gebaseerd op de behoefte van de kinderen. Voor deze behoefte van de kinderen wordt uitgegaan van de situatie zoals deze voor de scheiding was. Vervolgens wordt bepaald, aan de hand van de normen zoals deze door de rechterlijke macht gehanteerd worden (Tremanormen) welk bedrag voor de kinderen in totaal nodig is. Daarna wordt berekend hoe dit verdeeld wordt tussen de ex-partners. Hierbij wordt gekeken naar draagkracht van beide ouders en de verblijfplaats van het kind.

Overzicht

Het eerste waar we voor moeten zorgen is overzicht. We gaan kijken hoe uw persoonlijke situatie is en welke onderwerpen voor u aan bod moeten gaan komen. Als Familiemediator help ik u om te kijken welke zaken behandeld dienen te worden. Soms geven cliënten er de voorkeur aan om geen gebruik te maken van een regeling, bijvoorbeeld pensioen verevening, maar wat zijn daar dan de gevolgen van? Of als u juist wel wilt verevenen, hoe pakt dat dan uit als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt?

Hoe gaat het verder na de scheiding, bijvoorbeeld als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of als één van beiden overlijdt?

Afspraken

Als Familiemediator draag ik desgewenst zorg voor een correcte vastlegging van de gemaakte afspraken in een overeenkomst (een convenant). De afspraken dienen helder te worden vastgelegd; er mag later geen discussie ontstaan over de interpretatie van de inhoud. Het convenant wordt altijd gecontroleerd door een ter zake deskundige jurist.

Voor meer informatie lees ook financiële afhandeling scheiding.

Meer weten over het maken van afspraken bij een scheiding?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl