Scroll Top

Financiële afhandeling scheiding

Financiële afhandeling scheiding
Door hulp te bieden bij de financiële afhandeling ontstaat duidelijkheid. Dat geeft rust.

Overzicht is waar de meeste mensen behoefte aan hebben op het moment dat er besloten wordt te gaan scheiden. Er komt zo veel op mensen af en de emoties maken het allemaal nog lastiger. Meestal komt er een wirwar van vragen bij mensen op waar zij antwoord op willen. Het is de taak van mij als Familiemediator zaken te structureren zodat de cliënten geleidelijk weer overzicht krijgen.

Uiteindelijk moeten cliënten zelf de antwoorden vinden samen met de partner. De emoties lopen vaak hoog op. Het is dan ook belangrijk om te constateren of cliënten al in staat zijn afspraken te maken. De drang om zaken maar snel te regelen is vaak aanwezig of de een gunt de ander niets door de boosheid en het verdriet dat gevoeld wordt. Het is de taak van de mediator om te zorgen dat cliënten zich voldoende uiten en daarnaast om structuur in het gesprek te bieden, zodat voortgang wel mogelijk is.  Ik beschik als Familiemediator over de kennis om alle financiële, fiscale en juridische aspecten met u te bespreken.

Vertrouwen

Bij echtscheiding komt er een einde aan een relatie, maar als er kinderen zijn moet er voor de toekomst een ander soort verbinding ontstaan. Vaak is het wederzijds vertrouwen geschaad en is het wenselijk dat weer op te bouwen. Dat is een lastig uitgangspunt als je op zo’n moment samen beslissingen moet nemen over de financiële afhandeling. Het is dan van groot belang om hulp te zoeken. Als Familiemediator help ik u in het gesprek en in de afhandeling van alle aspecten die aan bod dienen te komen.

ee

Onderwerpen

Als Familiemediator zal ik stapsgewijs cliënten bijstaan in het in kaart brengen van alles waarover afspraken gemaakt moeten worden.

  • Onderhoudsplicht (alimentatie) kinderen
  • Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst
  • Partneralimentatie
  • Verdeling en verrekening van vermogen
  • De financiële situatie na scheiding
  • Pensioen
  • De gevolgen van overlijden na echtscheiding

Vermogensverdeling

Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingsovereenkomst, dan is het van groot belang voor de financiële afhandeling van de scheiding om te weten wat daarin is opgenomen.
Voor de verdeling en verrekening van bezit en vermogen is het belangrijk om goed vast te stellen wie eigenaar is van de verschillende bezittingen en vermogensbestanddelen.

Het lijkt helder als mensen in gemeenschap van goederen getrouwd zijn maar ook dan kan er sprake zijn van uitgesloten vermogen, bijvoorbeeld verkregen uit een erfenis of een schenking.

Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei andere situaties denkbaar die voortvloeien uit huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

Financiële afhandeling scheiding

Vrijwel elke oplossing begint bij een goed, eerlijk en open gesprek.

Pensioen

Pensioen is een onderwerp dat zeker ook aan bod komt. Er is veel mogelijk, alle voor- en nadelen kunnen worden afgewogen zodat cliënten de juiste keuze kunnen maken. Ook als men besluit af te zien van pensioenverevening is het belangrijk dat de gevolgen daarvan voor eenieder duidelijk zijn.

Overlijden na scheiding

Het overlijden van één van beide ex-partners na scheiding kan grote financiële gevolgen voor de ander hebben. Daarom is het belangrijk om bij de financiële afhandeling van de scheiding hiernaar te kijken.

Rol van de Familiemediator

bij de financiële afhandeling van de scheiding

Het doel van Familiemediator bij de financiële afhandeling van de scheiding is het begeleiden van de cliënten zodat er duurzame afspraken gemaakt kunnen worden waar beiden achter staan. Door alles gestructureerd aan te pakken en bij complexe zaken externe expertise in te schakelen neemt (echt)scheidings-mediation veel zorgen weg bij cliënten.

Financiële afhandeling

ter ondersteuning van collega mediators

Familiemediators die wel de gesprekken, maar niet het financiële zaken afhandelen zoals het verdelen/verrekenen van het vermogen en de kinder- en partneralimentatie kunnen ook bij WS Mediation terecht.

In goed overleg wordt geïnventariseerd welke zaken door mij geregeld moeten worden en welke stukken daarvoor nodig zijn. Op basis van die stukken zal ik dan zorgdragen voor een juiste opzet voor de financiële afhandeling.

Meer weten over de financiële afhandeling van een scheiding?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl