Scroll Top

Burenruzie

Een burenruzie
Zou het niet fijn zijn als je geen stress voelde als je de buren tegenkwam?

Stress is de meest voorkomende klacht bij mensen die verwikkeld zijn in een burenruzie. Thuis kunnen zij zich soms niet meer voldoende ontspannen, er is duidelijk vermindering van het woongenot. In extreme gevallen voelt het niet meer als thuis: de geborgenheid en veiligheid die men thuis wil ervaren is ernstig verstoort.

ww

Samen in gesprek

We kennen allemaal ‘De rijdende rechter’ waarin vrijwel alle oorzaken van burenconflicten wel eens aan bod zijn geweest. Het gaat om een schutting, overlast door bomen in de tuin, geluidsoverlast, overlast door dieren en nog tal van andere kwesties. Daarbij staat altijd de wet centraal en of deze naar redelijkheid wordt toegepast. De rechter bepaalt.

In mediation gaat dat anders. Uiteraard mag er niet in strijd met de wet gehandeld worden maar bij mediation in een burenconflict gaat het om de verstoorde relatie van de buren en de kwesties zoals zij die ervaren. Vaak zijn de gemoederen hoog opgelopen en is niet eens meer duidelijk waardoor de ruzie is ontstaan. Het punt is dan bereikt dat men zich overal aan ergert. Dat is een weinig opbouwend uitgangspunt. In mediation is het doel dat partijen samen weer tot een oplossing komen zonder dat daar een derde, bijvoorbeeld een rechter, een dwingende uitspraak in doet.

..

Beide kanten

De eerste stap is vaak weer te zorgen dat cliënten elkaar weer horen. In mediation wordt aandacht besteed aan beide kanten van het verhaal. Ieder van de cliënten krijgt de ruimte en de tijd om de eigen ervaringen te vertellen. Zij vertellen niet alleen hoe zij de feiten ervaren maar ook wat het met hen heeft gedaan, hoeveel last zij ervan hebben.

Het doel van de mediation is om cliënten zelf weer in gesprek te krijgen. In het begin praten zij vaak vooral tegen de mediator maar gaandeweg ontstaat dan toch weer het gesprek tussen beiden. Dat is het begin van de oplossing van het burenruzie.

Vertrouwelijkheid

Bij mediation van een burenruzie is vertrouwelijkheid erg belangrijk. Vaak gebeurt het dat andere buren er ook iets van vinden en zich ermee bemoeien. Dit kan invloed hebben op de gesprekken tussen de beide cliënten, anderen zeggen er immers ook iets over.

Het is belangrijk dat cliënten in openheid en vrijheid met elkaar kunnen praten en weten dat wat zij elkaar vertellen binnenkamers blijft. Er zijn tal van oorzaken waarom iemand last kan ervaren van de buren. Persoonlijke omstandigheden spelen hier ook een rol in. Daarom kunnen soms ook persoonlijke omstandigheden besproken worden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat uiteindelijk de hele buurt op de hoogte is van alles wat in Mediation besproken is.

UU

Het werkelijke probleem

Als de gemoederen zo hoog zijn opgelopen in de burenruzie dan is het zaak helder te krijgen wat nu werkelijk de kwesties zijn die behandeld moeten worden. Veel ergernissen zijn vaak alleen maar het gevolg van de werkelijke kwestie in het conflict.

Zodra helder is wat nu werkelijk de kwesties zijn die de cliënten willen oplossen, dan wordt gekeken wat beiden nu eigenlijk willen bereiken met mediation. Vaak is dat simpelweg herstel van het woongenot en rust. Prettig als de spanning tussen beiden afneemt.

Zou het niet fijn zijn als je de buren weer gewoon goedendag kon zeggen en het dan ook nog meende?

Samen naar een oplossing

Vervolgens gaan cliënten onderhandelen om tot een oplossing te komen. Wat hebben beiden nodig om het door hen geformuleerde doel te bereiken: herstel van het woongenot.Vervolgens gaan cliënten onderhandelen om tot een oplossing te komen. Wat hebben beiden nodig om het door hen geformuleerde doel te bereiken: herstel van het woongenot.Afspraken  om de burenruzie op te lossen kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst als beiden dat willen. Zij kunnen ook zelf de afspraken vastleggen. In de afronding van de Mediation wordt dan weer getoetst of beiden zich in de afspraken kunnen vinden zoals die zijn vastgelegd.

Meer weten over burenruzie?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl