Scroll Top
DE DIENSTEN VAN WS MEDIATION

Ik wil mensen die vast zijn gelopen in een conflict helpen. Ik wil hen laten ervaren hoe goed het voelt om weer zelf en samen in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen. Prachtig is het als mensen weer vertrouwen in elkaar krijgen en op een nieuwe manier verbinding met elkaar maken. Daardoor kunnen zij met meer vertrouwen naar de toekomst kijken.

ZZ
NEUTRAAL
EN BETROUWBAAR

WS Mediation legt de nadruk op betrouwbaarheid, deskundigheid, en veiligheid. Neutraliteit en onafhankelijkheid staan hierin centraal.

KWESTIES
EN BELANGEN

Het is van belang dat het duidelijk is wat de kern van het conflict is en welk doel er door middel van mediation wordt nagestreefd.

AFSPRAKEN
EN STRUCTUUR

Een juiste vastlegging van afspraken zorgt voor meer rust in de toekomst. WS Mediation biedt structuur vanuit een onpartijdig oogpunt.

diensten

Stress is de meest voorkomende klacht bij mensen die verwikkeld zijn in een burenconflict. Thuis kunnen zij zich soms niet meer voldoende ontspannen, er is duidelijk vermindering van het woongenot.

De samenlevingsvorm bepaalt welke zaken geregeld moeten worden als een relatie beëindigd wordt. We kijken samen wat er in uw situatie van toepassing is.

Familieconflicten zijn misschien wel de meest complexe conflicten die er zijn. Binnen families spelen conflicten zich zelden alleen tussen twee personen af.

De complexiteit
van familiemediation

Complex is Familiemediation zeker. Bij een familieconflict lopen emoties vaak hoog op en er spelen gedragspatronen die door de jaren heen ontstaan zijn. Bovendien is Familiemediation er meestal op gericht dat de relatie in stand blijft en zelfs verbetert door de mediation, men blijft per slot van rekening altijd familie.

Ontmoet WS Mediation

Ik heb de Basisopleiding Mediation gedaan waarna ik mij heb gespecialiseerd tot Familiemediator, ik mag mij dan ook MfN Registermediator en Familiemediator noemen. Vervolgens heb ik de opleiding RFEA Particulier gedaan waarin alle financiële, fiscale en juridische aspecten rond echtscheiding aan bod kwamen. Naast mediator ben ik daardoor ook Register Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier.

Wendy Schoegje
WENDY SCHOEGJE
Familiemediator
werkwijze

Als mediator breng ik structuur aan door een stappenplan te volgen. Na de kennismaking wordt eerst geïnventariseerd, dan worden de kwesties geformuleerd en daarna de belangen. Als dat allemaal helder is wordt onderhandeld waarna de resultaten vastgelegd kunnen worden.

01.
kennismaking & inventarisatie

Na de kennismaking volgt de inventarisatiefase. In deze fase kan ieder zijn verhaal doen waardoor helder wordt wat er speelt.

02.
kwesties en belangen

 

Na een goede inventarisatie kunnen de kwesties die cliënten willen oplossen worden geformuleerd.

Tevens kunnen de belangen worden geformuleerd. Wat is ieders doel?

03.
onderhandelen & afspraken maken

Over de kwesties kan nu worden onderhandeld waarbij wordt toegewerkt naar de belangen.

Afspraken die hieruit voortvloeien kunnen desgewenst worden vastgelegd in een juridisch getoetst document.

MfN_register
MfN_Familiemediation
echtscheidingsbemiddelaar
Basisopleiding_Mediation
Familieconflict of echtscheiding?
Schakel WS Mediation in!
Onrust en conflicten ontstaan vanuit een verstoorde samenwerking. Een onafhankelijke mediator kan conflicten en onenigheden geheel neutraal oplossen, zodat beide partijen een overeenkomst kunnen tekenen waar zij het allebei mee eens zijn. Neem vandaag nog contact met mij op!