Scroll Top

Echtscheiding

Echtscheiding
Als mensen besluiten te gaan scheiden, dan overheerst eerst
vaak de chaos. “Wat moet ik allemaal regelen en hoe regel ik het goed?”

De samenlevingsvorm bepaalt welke zaken geregeld moeten worden als een relatie beëindigd wordt. We kijken samen wat er in uw situatie van toepassing is. Voor samenwoners is bijvoorbeeld erg weinig vastgelegd in de wet. Dan is het van belang wat partners eerder hebben vastgelegd en of zij nu zaken willen vastleggen.

Indien bij de scheiding minderjarige kinderen betrokken zijn waarover beide partners gezag hebben, dan is voor elke samenlevingsvorm een ouderschapsplan verplicht. Ik help u bij het opstellen van een ouderschapsplan waarin ook de onderhoudsverplichting (alimentatie) is opgenomen, daarbij zal ik alle onderwerpen aan de orde stellen zodat we een compleet en duurzaam plan opstellen dat ook in de toekomst helderheid biedt.

Naast het ouderschapsplan zijn er nog tal van onderwerpen die mogelijk behandeld moeten worden, zoals de verdeling/verrekening van bezit en vermogen, eventuele partneralimentatie, pensioen en de gevolgen van overlijden van de ex-partner na scheiding.

Samenwonen

Voor stellen die samenwonen is dus weinig bij wet vastgelegd. Toch moet er in de meeste gevallen een verdeling of verrekening plaatsvinden omdat er zaken gezamenlijk zijn aangeschaft. Mogelijk is er sprake van een eigen woning waar beide in geïnvesteerd hebben.

Mensen die samenwonen hebben geen juridische band met elkaar, tenzij die is gecreëerd door het opstellen van een samenlevingsovereenkomst. Vaak is daarin vastgelegd hoe de relatie beëindigd dient te worden maar ook hoe bepaalde zaken afgehandeld dienen te worden.

Het is voor de verdeling/verrekening van vermogen en bezittingen van belang om een datum te hebben vastgelegd waarop de relatie beëindigd is, omdat het anders niet mogelijk is een correcte verdeling te maken. Onjuiste verdelingen en verrekeningen kunnen weer ongewenste fiscale effecten hebben. Kortom er zijn tal van details die vervelende gevolgen kunnen hebben als deze niet goed zijn geregeld en vastgelegd. Ik help u als Familiemediator om de zaken te structureren zodat u tot goede afspraken komt.

jj

Geregistreerd Partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is in de wet op veel punten gelijk getrokken met het huwelijk. Toch zijn er nog verschillen. Door wijzigingen in de wet van de afgelopen jaren, zijn veel zaken veranderd. Ik ben als Familiemediator goed op de hoogte wet en regelgeving en kan u dus informeren en begeleiden in uw scheiding.

Huwelijk

In het geval van een huwelijk is het van belang te weten of er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld en welke dat dan zijn. Samen kijken we wat de consequenties zijn van beëindiging van het huwelijk en de al dan niet aanwezige huwelijkse voorwaarden. Bij het beëindigen van een huwelijk is altijd een advocaat nodig om het verzoek in te dienen bij de rechtbank. Mogelijk heeft u die al ingeschakeld. Als dat niet het geval is dan kan ik u met een deskundige advocaat in contact brengen. Alle afspraken die gemaakt worden in verband met de echtscheiding kunnen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, waarvan het ouderschapsplan onderdeel van uit maakt. Ik draag persoonlijk zorg voor een correcte vastlegging en zal er altijd voor zorgdragen dat deze wordt getoetst door een deskundig jurist.

Emoties bij scheiding

Al deze praktische, complexe zaken dienen goed bekeken en geregeld te worden in omstandigheden die verre van ideaal zijn. Emotioneel is dit voor de meeste mensen een heel zware periode. Die emoties maken gesprekken moeilijk en mensen zijn soms geneigd zaken maar snel te regelen zodat zij het achter zich kunnen laten. Als afspraken niet zorgvuldig worden afgehandeld kan dit grote gevolgen hebben voor de toekomst, zowel praktisch als financieel.

Alles goed regelen bij de scheiding geeft heel veel rust en ruimte om het verdriet te verwerken en weer voorzichtig naar de toekomst te kijken. Daar staat WS Mediation voor.

Weten dat alles goed geregeld is geeft rust, er is dan ruimte om vooruit te kijken

Meer weten over scheiden?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl