Scroll Top

Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant
Zou het niet fijn zijn als er meer duidelijkheid is over de toekomst?

Duidelijkheid is de allerbelangrijkste reden om zaken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Juridisch moet dit uiteraard goed in elkaar zitten. Het bekrachtigt de gedragen afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt. Bij het maken van afspraken, dient gekeken te worden naar eerder vastgelegde afspraken in huwelijkse voorwaarden.

Ouderschapsplan

Indien er sprake is van minderjarige kinderen waarover beiden het gezag hebben, is het een wettelijke verplichting een ouderschapsplan op te stellen. Voor de details hierover verwijs ik u graag naar de pagina Ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan kan apart behandeld worden maar het kan ook onderdeel uitmaken van het echtscheidingsconvenant.

Zou het niet fijn zijn als de kinderen het fijn hadden bij beide ouders, zonder dat zij het gevoel hebben te moeten kiezen?

Inhoud convenant

Punten die aan bod komen in een echtscheidingsconvenant kunnen zijn:

  • Ouderschapsplan
  • De verdeling/verrekening van bezittingen en vermogen
  • Afspraken rond partneralimentatie
  • Afspraken over pensioen
  • Afspraken over kosten die gemaakt gaan worden om de in het convenant gemaakte afspraken te realiseren (bijvoorbeeld hypothecaire inschrijvingen of andere notariskosten)
  • Alle andere afspraken waarvan beiden vinden dat het dient te worden opgenomen

Binnen mediation komen alle onderwerpen op gestructureerde wijze aan bod waarna de afspraken die tot stand komen kunnen worden vastgelegd in het convenant. Als Familiemediator heb ik de deskundigheid in huis om u te informeren over de mogelijkheden die er zijn en de mogelijke financiële, juridische en fiscale consequenties van uw keuzes.

Opstellen convenant

Ik draag zorg voor het opstellen van het echtscheidingsconvenant als u dit wenst. Ik zal het altijd laten toetsen door een jurist om er zeker van te zijn dat zaken correct zijn vastgelegd.

Het is van het grootste belang dat afspraken dusdanig zijn vastgelegd dat er geen discussie in de toekomst kan ontstaan over de gedachte achter de tekst. Een echtscheidingsconvenant is vooral zinvol als het duurzaam is. Bij het maken van de afspraken wordt telkens gekeken of afspraken ook op de toekomst gericht zijn en dus niet aangepast moeten te worden als de kinderen weer iets ouder en dus zelfstandiger zijn geworden.

ww

De basis voor het convenant

Zonder goede gesprekken is het niet goed mogelijk een echtscheidingsconvenant op te stellen dat aan bovenstaande eisen voldoet. In de vorige alinea stel ik bijvoorbeeld dat het niet de bedoeling is dat de afspraken moeten worden bijgesteld omdat kinderen zelfstandiger zijn geworden. Het is dan wel van belang te peilen hoe beide ouders dit zien.

Kwesties die tijdens de relatie al voor discussie zorgden, worden na het beëindigen van de relatie alleen maar lastiger. Het is daarom van het grootste belang zaken in de mediation gesprekken goed uit te spreken zodat dergelijke problemen niet groter worden. Pas dan hebben de afspraken in het echtscheidingsconvenant het beoogde effect.

Uiteraard is het belangrijk dit gestructureerd te doen op een zo efficiënt mogelijke manier, zodat er niet onnodig lang over kwesties gesproken wordt waarbij telkens wel voldoende aandacht voor de emoties is.

Dat is de mooie uitdaging voor mij als Familiemediator.

Vrijwel elke oplossing begint bij een goed, eerlijk en open gesprek.

Meer weten over echtscheidingsconvenanten?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl