Scroll Top

Familieconflicten

De complexiteit van familieconflicten
Niemand kan ons meer kwetsen dan de mensen van wie we houden. Daarom zijn familieconflicten vaak zo heftig.

Familieconflicten zijn misschien wel de meest complexe conflicten die er zijn. Ze zijn complex omdat het speelt binnen een relatie die al jarenlang bestaat en waarbinnen vaste patronen zich aftekenen hoe mensen met elkaar omgaan. Bovendien is het van belang dat de relatie in stand blijft of zelfs verbetert, je blijft immers familie. Binnen families spelen conflicten zich zelden alleen tussen twee personen af. Er zijn of worden vrijwel altijd meerdere mensen bij betrokken. Zelfs als zij zich er niet mee bemoeien dan worden ze er toch door geraakt.

Grote gebeurtenissen

Vaak ontstaan familieconflicten bij grote gebeurtenissen bij huwelijken of juist bij scheidingen, maar ook bij begrafenissen of bij het samenwerken binnen het eigen familiebedrijf. In dat laatste geval kan niet alleen de familieband er onder lijden maar ook het bedrijf met alle gevolgen van dien.

Familieconflicten zijn zo pijnlijk omdat we eigenlijk nooit echt los komen van onze familie. Zij kunnen ons altijd raken en op de moeilijkste momenten in ons leven hebben we weer met ze te maken.

Opstapelende ergenissen

Ergernissen kunnen zich opstapelen waardoor een goed gesprek niet meer mogelijk is. Dat is ook vaak de oorzaak dat het bij grote gebeurtenissen helemaal mis gaat. De ergernissen stapelen zich op door de jaren heen en escaleren volledig als er iets groots staat te gebeuren. Een treffend voorbeeld is een vrouw die gaat trouwen en daarvoor twee familieleden uit wil nodigen die samen een conflict hebben. De spanning die dit voor de vrouw meebrengt laat zien dat familieconflicten altijd veel familieleden treft. In dit geval kan de Familiemediator helpen als beide familieleden bereid zijn het gesprek aan te gaan. De kracht is dan de onpartijdigheid van de Familiemediator. Uiteraard kan men ook het gesprek aangaan met een familielid erbij maar die zijn zelden onpartijdig. Dat familielid is ook niet onafhankelijk; hij of zij wordt zelf ook weer beïnvloed door de uitkomst van het gesprek. Daarnaast worden vaste patronen niet herkend omdat deze binnen de familie vanzelfsprekend zijn.

Uiteraard is het prachtig als dit wel binnen de familie lukt maar moeilijk is dat zeker. Als Familiemediator vind ik het geweldig mensen weer in gesprek te krijgen en te laten werken aan het oplossen van deze familieconflicten. Het komt de hele familie ten goede.

Vertrouwelijkheid binnen Mediation

Bij ieder mediation-traject geldt, dat men instemt met geheimhouding. Er wordt buiten de gesprekken om niet met anderen gesproken over wat er binnen de Mediation is besproken. Uiteraard kunnen er afspraken gemaakt worden over een vertrouwenspersoon van beide cliënten met wie zij het wel kunnen delen, omdat cliënten het toch vaak prettig vinden hun ervaringen in Mediation te delen. Ook voor deze vertrouwenspersonen geldt dat vertrouwelijkheid in acht genomen dient te worden. Hierdoor is het veiliger om gevoelige zaken eerlijk te bespreken. Die sfeer is noodzakelijk voor het slagen van Mediation.

Conflicten tussen meerdere familieleden

Als familieconflicten zich afspelen tussen meerdere familieleden dan kan dit mediation extra complex maken. In een dergelijk geval is het mogelijk om gebruikt te maken van co-mediation, dat wil zeggen dat ik de mediation samen met een andere Familiemediator begeleid. Het is belangrijk dat een mediator de verbale en non-verbale signalen goed opvangt. Als er bij familieconflicten meerdere personen aanwezig zijn is dat soms onmogelijk voor één mediator. Versterking door een tweede ervaren Familiemediator is dan gewenst.

Zonder vertrouwelijkheid verliest mediation de veilige sfeer, dat gaat ten kosten van het resultaat.

Meer weten over familieconflicten?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl