Scroll Top

Een convenant opstellen

Convenant

Afspraken die door partners gemaakt worden bij een echtscheiding worden doorgaans vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een goed convenant geeft duidelijkheid. Aan een convenant gaat goed overleg vooraf. Alle zaken die bij een scheiding geregeld moeten worden, kunnen bij een Familiemediator doorgesproken worden. Bij de afspraken wordt gekeken wat juridisch, financieel en fiscaal de consequenties zijn. Voor het voeren van deze gespreken en het vastleggen van afspraken in een convenant kunt u terecht bij WS Mediation.

Structuur

Bij een echtscheiding komt zo veel kijken dat mensen vaak niet meer weten waar te beginnen. Bovendien spelen er veel emoties waardoor een constructief overleg vaak moeilijk is. Als Familiemediator neem ik graag uw situatie met u door. We kunnen gezamenlijk inventariseren wat u geregeld wilt hebben en welke zaken vanuit de wet of fiscus geregeld dienen te worden.

Emoties

Aangezien een echtscheiding een emotioneel proces is zal hiervoor ook voldoende ruimte zijn. Het is de taak van mij als Familiemediator om ervoor zorg te dragen dat ieder zijn verhaal en emoties kwijt kan, maar ook om ervoor te zorgen dat er structuur in het gesprek komt en blijft zodat er voortgang geboekt kan worden. Er moeten immers wel afspraken gemaakt worden zodat er een convenant tot stand komt. Dit is een ingewikkeld proces waar ik graag bij help.

Ouderschapsplan

Als er minderjarige kinderen zijn waarover beiden het gezag hebben, dan is het opstellen van een ouderschapsplan een wettelijke verplichting. Dit ouderschapsplan maakt in dat geval onderdeel uit van het convenant en kan dus in mediation behandeld worden.

Inhoud convenant

Binnen mediation komen alle onderwerpen op gestructureerde wijze aan bod. Als Familiemediator draag is zorg voor een heldere correcte vastlegging van de afspraken in convenant. Waar nodig informeer ik u over juridische, financiële en fiscale vraagstukken. Indien nodig zal ik externe expertise inschakelen.

Punten die aan bod komen in een echtscheidingsconvenant kunnen zijn:

  • Ouderschapsplan
  • De verdeling van bezittingen en vermogen
  • Afspraken rond partneralimentatie
  • Afspraken over pensioen
  • Afspraken over kosten die gemaakt gaan worden om de in het convenant gemaakte afspraken te realiseren (bijvoorbeeld hypothecaire inschrijvingen of andere notariskosten)
  • Alle andere afspraken waarvan beiden vinden dat het dient te worden opgenomen
Afspraken

Als Familiemediator draag ik desgewenst zorg voor een correcte vastlegging van de gemaakte afspraken in een overeenkomst (een convenant). De afspraken dienen helder te worden vastgelegd; er mag later geen discussie ontstaan over de interpretatie van de inhoud. Het convenant wordt altijd gecontroleerd door een ter zake deskundige jurist.

Voor meer informatie lees ook financiële afhandeling scheiding.

Is uw situatie net even anders?

Het kan natuurlijk zijn dat u zich niet direct herkend in situaties zoals op mijn site beschreven. Neem dan gerust contact op met WS Mediation. In een gratis en vrijblijvend intakegesprek kunnen wij uw situatie bespreken en kijken of ik u kan helpen. Als ik u niet zelf kan helpen dan kan ik u wellicht doorverwijzen wanneer specifieke expertise vereist is.

Meer weten over het opstellen van een convenant?
Neem contact op

06 52 12 32 53

info@ws-mediation.nl