Scroll Top

Familiemediator

De complexiteit van familierelaties

Complex is Familiemediation zeker. Bij een familieconflict lopen emoties vaak hoog op en er spelen gedragspatronen die door de jaren heen ontstaan zijn. Bovendien is Familiemediation er meestal op gericht dat de relatie in stand blijft en zelfs verbetert door de mediation, men blijft per slot van rekening altijd familie.

NALATENSCHAP

Een familieconflict kan natuurlijk tal van oorzaken hebben. Toch kunnen we oorzaken aanwijzen die redelijk vaak tot conflicten leiden. Zo ontstaan er vaak conflicten rond de afwikkeling van een nalatenschap. Dan gaat het soms om materiele zaken maar soms ook om de manier waarop zaken worden afgehandeld. In een dergelijk geval kan een Familiemediator ervoor zorgen dat cliënten weer in gesprek komen. In die gevallen spelen oude gedragspatronen uiteraard een grote rol.

Familierelaties zijn zo complex en daardoor ook zo boeiend dat ik mij
graag wilde specialiseren tot Familiemediator
right-quotation-mark
Echtscheiding

(Echt-)scheiding is de meest bekende oorzaak waarom mensen een Familiemediator inschakelen. Daarbij spelen emoties vrijwel altijd een grote rol, vooral als het initiatief van één van beide partners komt. Het kan dan in het begin nog lastig zijn om al tot afspraken te komen, het verdriet is dan nog te vers. Bij het kennismakingsgesprek met de Familiemediator, maar vooral in de inventarisatiefase, wordt hierop ingegaan. Er kan dan bijvoorbeeld overwogen worden de volgende afspraak niet te snel te maken zodat zaken enigszins kunnen bezinken. Uiteraard gaat dit allemaal in goed overleg.

Het is voor mij als Familiemediator belangrijk dat ik merk dat afspraken een goede basis hebben zodat deze duurzaam zijn.

Naast het emotionele gedeelte zijn er natuurlijk tal van zaken die op een rij gezet moeten worden. Wat moet er allemaal geregeld worden? Hoe gaat het financieel verder? Wat moet er geregeld worden voor de kinderen? Zo zijn er nog tal van vragen die door het hoofd gaat van mensen die op het punt staan te gaan scheiden.

Als Familiemediator en Register Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier bied ik structuur en deskundigheid. Ik neem met cliënten door hoe procedures lopen. We bespreken van de verschillende onderwerpen de financiëlen-, fiscale- en juridische aspecten. Dit helpt cliënten om passende keuzes te maken op basis van de juiste informatie.

 in lange gedachtegangen
hangen foto’s aan muren
de momenten die van even
tot aan eeuwig zullen duren

(Derek Otte, Instagram 31 december 2016)

Juist binnen families vinden mensen het soms moeilijk zich kwetsbaar op te stellen, soms past dat niet bij de rol die zij in de familie hebben.

De Familiemediator

helpt ook geregistreerd partners en samenwoners

Ik spreek heel bewust van (echt-)scheiding omdat niet alleen gehuwden bij mij terecht kunnen. Ik bied mijn diensten ook aan voor geregistreerd partners en samenwoners.

Er komen vele gezinsvormen voor in onze maatschappij. Samengestelde gezinnen en huwelijken of geregistreerd partnerschappen tussen homoseksuelen komen steeds vaker voor. In sommige situaties kan een scheiding extra complex zijn, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ik beschik over voldoende kennis om ook in ingewikkelder zaken te ondersteunen bij scheiding. Kortom een Familiemediator is er voor elke familie.

Naast nalatenschappen en (echt-)scheidingen zijn er uiteraard tal van andere zaken te bedenken die door middel van mediation zouden kunnen worden opgelost. Bij twijfel kunt u altijd contact met mij opnemen om samen te kijken of ik u als Familiemediator kan helpen.

Neem contact op
We bespreken uw situatie in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek