Scroll Top

Mediator

Onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid

Onpartijdigheid is één van de belangrijkste eigenschappen die essentieel zijn voor mij als Mediator. Er mag geen voorkeur voor één van beide cliënten zijn. Daarnaast ben ik als Mediator neutraal, dat wil zeggen dat ik geen standpunt inneemt als het om de inhoud van de gesprekken en de kwestie(s) gaat. Ook onafhankelijkheid is van groot belang, als mediator heb ik geen belang bij een bepaalde uitkomst. Eigenlijk kun je stellen dat ik mij als mediator volledig richt op de cliënten. Onder mijn begeleiding gaan zij samen helder op een rij zetten wat er precies speelt en welke zaken zij opgelost willen hebben en hoe zij daaraan vorm willen geven.

 

STAPPENPLAN

Als mediator breng ik structuur aan door een stappenplan te volgen. Na de kennismaking wordt eerst geïnventariseerd, dan worden de kwesties geformuleerd en daarna de belangen. Als dat allemaal helder is wordt onderhandeld waarna de resultaten vastgelegd kunnen worden.

 Veel mensen die in een complex conflict verwikkeld zijn geven aan het overzicht
kwijt te raken en daarom behoefte aan structuur te hebben.
right-quotation-mark
1. Inventariseren

In deze fase gaan we de situatie verkennen. Ieder mag vertellen wat er speelt en hoe hij of zij dit ervaart. Dit gaat doorgaans gepaard met veel emoties, daarvoor is voldoende ruimte. Je kunt vaak zien dat het mensen oplucht als zij hun emoties vrij kunnen uiten. Geleidelijk aan zal in deze fase duidelijk worden wat er nu precies speelt. Wat de kern van het conflict is.

2. Kwesties en belangen

Het lijkt eenvoudig om vast te stellen wat de kwestie is, maar als conflicten hoog oplopen is het meestal zo dat er allerlei zaken naast gaan spelen die eigenlijk alleen een gevolg zijn van de oorspronkelijke kwestie(s). Daarom is het van belang dat we, na de inventarisatie, vast stellen wat nu eigenlijk de kern is van het conflict. De cliënten stellen vast wat er opgelost dient te worden.

Daarnaast is het belangrijk om helder te krijgen wat het doel is dat de cliënten met Mediation nastreven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om: herstel van het woongenot, de mogelijkheid om weer met de familie bij elkaar te komen, of rust, omdat men weet dat alles goed geregeld is. Ook dat wordt vaak pas helder als zaken goed zijn uitgesproken.

3. Onderhandelen

Als de kwestie(s) helder is/zijn dan kunnen de onderhandelingen beginnen. Meestal zijn er meerdere zaken die behandeld moeten worden en daarin bepalen de cliënten wat de beste volgorde is. Ik zal hen daarin adviseren.

4. Vastleggen van afspraken

Na de onderhandelingen kunnen de afspraken desgewenst vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst of een echtscheidingsconvenant. Als mediator draag ik zorg voor een juiste vastlegging. Het is groot belang dat dit uiterst zorgvuldig gebeurt, want elke mate van dubbelzinnigheid kan in de toekomst weer tot problemen leiden. Daarom zal ik de overeenkomst altijd door een deskundig jurist laten toetsen. Cliënten kunnen er ook voor kiezen zelf zaken vast te leggen, dit is afhankelijk van de aard van de zaak. In dat geval zal ik ervoor waken dat de vastlegging goed wordt doorgesproken en waar nodig aangepast zodat er in de toekomst geen misverstanden uit kunnen ontstaan.

Structuur

Als mediator help ik mensen dus om weer in gesprek te komen. Ik help hen alles goed op een rij te zetten. Zeker bij complexe zaken als bij echtscheiding komt er veel op mensen af. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Ga ik het financieel redden? Kan ik in dit huis blijven wonen? Hoe regelen we het allemaal goed voor de kinderen? Daarnaast komen er tal van financiële, fiscale en juridische zaken aan bod. Als mediator en Register Financieel Echtscheidingsadviseur bied ik structuur, deskundigheid en daardoor de rust die nodig is om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Ik begeleid hen bij de onderhandelingen en zie erop toe dat de vastlegging op een juiste manier plaatsvindt zodat er een duurzame overeenkomst uit voortkomt. Dit voorkomt onenigheid in de toekomst.

want
zolang jij wijst
naar anderen
hoef jij jezelf
niet te zien

(Derek Otte, Instagram 1 juni 2017)

Als afspraken niet helder en ondubbelzinnig worden vastgelegd leidt dit later alleen maar tot meer stress en conflicten.

Mediator
een mooi vak

Ik vind het prachtig om mensen te helpen uit een moeilijke periode te komen. Het is zo mooi om te zien dat mensen zaken los kunnen laten die hen veel energie kostte en zich weer positiever op het heden en de toekomst kunnen richten. Dat maakt het vak van Mediator zo mooi!

Neem contact op
We bespreken uw situatie in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek