Scroll Top

Wilt u hulp bij echtscheiding inschakelen?

Hulp bij echtscheidingOp het moment dat mensen besluiten te gaan scheiden komt er veel op hen af. Er moet veel geregeld worden en het is een emotionele tijd. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is een scheiding complex. Het is dan ook belangrijk om zaken zorgvuldig af te wikkelen en goede afspraken te maken. Het kan dan fijn zijn om hulp bij echtscheiding te krijgen.

 

 

Het ouderschapsplan

Het is zowel voor de kinderen als voor de ouders heel belangrijk alles goed en helder te regelen bij een scheiding. Bovendien is het voor de kinderen cruciaal dat zij bij de plannen betrokken worden en het gevoel hebben dan hun mening telt. Wilt u meer lezen over echtscheiding en kinderen kijk dan eens op Mies Magazine. Sinds 1 maart 2009 is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin alle relevante zaken worden vastgelegd. U kunt veel zelf regelen maar soms is hulp bij echtscheiding van grote toegevoegde waarde. Dit kan eventueel alleen voor de onderwerpen waar u dat nodig vindt, zoals bijvoorbeeld het ouderschapsplan. Wilt u meer weten over het opstellen van een ouderschapsplan, klik dan hier voor meer informatie.

 

Partneralimentatie

Mogelijk bestaat er recht op partneralimentatie. Welke rechten zijn er en voor welke periode?
Wist u dat, wanneer uw ex-partner in de toekomst in de bijstand belandt dit mogelijk tijdelijk op u verhaald kan worden? Het is belangrijk om zaken helder op een rijtje te hebben en alle consequenties goed in beeld te hebben van de beslissingen die u neemt. Hulp bij echtscheiding is bij dit onderwerp heel fijn. Hoe zit het met de rechten en plichten? Als er recht op partneralimentatie is hoe bepaal je dan wat redelijk is? Zijn er wettelijke maatstaven? Dit zijn allemaal vragen waarvoor u hulp bij echtscheiding kunt gebruiken. Een deskundige die op de hoogte is van wet en regelgeving en u helpt afspraken te maken die bij uw situatie passen.


Verdelen van vermogen

Ook de verdeling van het vermogen is een complexe zaak die aan bod komt bij een scheiding.
Eerst moet gekeken worden naar de samenlevingsvorm en wat eerder mogelijk is vastgelegd. Zijn er bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of is er een samenlevingsovereenkomst?
Als er sprake is van een eigen woning, dan moeten hier beslissingen over genomen worden. Blijft één van beiden in de echtelijke woning wonen en is dat haalbaar? Wat moet hiervoor geregeld worden en wat zijn de fiscale consequenties?
Daarnaast dient bepaald te worden welke vermogensbestanddelen er zijn die verdeeld moeten worden of waarvoor verrekend moet gaan worden. Van verrekening is bijvoorbeeld sprake als de woning van één van beide partners is en de andere partner, uit eigen vermogen, meebetaald heeft aan een verbouwing van de woning. Bij al deze financiële zaken is hulp bij echtscheiding aan te bevelen.

Pensioen

Na het opstellen van het ouderschapsplan en de verdeling en verrekening van het vermogen dient nog naar het pensioen gekeken te worden. Is er recht op verevening van het pensioen en wat zal dit in de praktijk betekenen? Ook dit is complexe materie, het is dan ook goed dit met een deskundige te bekijken.

Overlijden na scheiden

Weet u wat de gevolgen van overlijden na scheiding zijn? Wat betekent het financieel voor u als uw ex-partner overlijdt? Heeft u recht op het bijzonder partnerpensioen? Bestaat er het recht op een ANW uitkering? Of zou na uw overlijden uw vermogen vererven aan de kinderen, kan uw ex-partner daar dan over beschikken? Wat zijn de gevolgen? Ook dit dient besproken te worden zodat u beiden weet waar u aan toe bent in de onfortuinlijke situatie dat één van beiden overlijdt.

 

Hulp bij echtscheiding

Al deze complexe zaken verdienen de aandacht en dat in een periode waarin emoties een grote rol spelen. Wilt u alles goed regelen zodat u beiden goed verder kunt en zodat de kinderen en u zo min mogelijk problemen ondervinden van de scheiding? Dan is het verstandig een deskundige mediator en echtscheidingsbemiddelaar in de arm te nemen. WS Mediation biedt hulp bij echtscheiding.
Als MfN Register Mediator met de accreditatie Familie ben ik prima in staat mediations rond echtscheiding te begeleiden. Als gediplomeerd Financieel Echtscheidingsadviseur ben ik deskundig op alle genoemde zaken rond echtscheidingen die u als particulier tegen kunt komen. Wilt u meer weten over de afwikkeling en hulp bij echtscheiding klik dan hier om naar mijn site te gaan. U kunt altijd een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek maken.

 

 

Gerelateerde berichten