Scroll Top

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheidenHoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?’ Dat kan de vraag zijn die bij u opkomt, op het moment dat u besluit dat u wilt scheiden. Waarschijnlijk heeft u dan al een heel emotioneel proces achter de rug. Het komt vaak voor dat de partner dit niet in de gaten heeft. Meestal vindt de ander ook dat het niet goed gaat, maar een scheiding ziet de partner vaak niet aankomen. Dan staat u voor de moeilijke vraag: ‘Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?’

 

 

Emoties en rouw

Als u gaat scheiden dan krijgt u te maken met rouw. Het afscheid nemen van dat wat was, het afscheid nemen van de toekomst die u voor u zag. De emoties die hiermee gepaard gaan zijn heftig maar noodzakelijk om verder te kunnen. In de rouw maakt u verschillende fases door, de zogenaamde rouwtaken zoals beschreven door de Amerikaanse rouwdeskundige William Worden.
Een belangrijke taak is het aanvaarden van de realiteit van het verlies. De andere taken zijn: het doorleven van pijn en verdriet, het aanpassen aan een leven in de nieuwe situatie, en het verlies een plaats geven zodat u de draad van het leven kunt oppakken.
Rouw is heel persoonlijk en er is geen vaste volgorde waarin deze taken aan bod komen. Aanvaarding van de scheiding als realiteit, is echter noodzakelijk voor u en uw partner om aan de andere rouwtaken toe te komen.

Het belang van de scheidingsmelding

Nu zult u zich dus afvragen: ‘Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?’ U staat op het punt om de zogenaamde scheidingsmelding te doen. Vanwege de rouw is het belangrijk dat de scheidingsmelding op een goede manier plaatsvindt. Daarmee helpt u uw partner en uzelf om te erkennen dat de scheiding een feit zal zijn, zodat er ruimte ontstaat voor de andere rouwtaken.
Zonder dat er goed gerouwd kan worden komen u en uw partner niet verder, waardoor het bijna ondoenlijk wordt om de scheiding goed te regelen. Er moeten immers allerlei zaken geregeld worden en afspraken gemaakt worden. Dat wordt lastig als het feit dat er gescheiden gaat worden niet aanvaard wordt. Er spelen dan teveel verwarrende emoties om stappen te kunnen zetten.

Op welk moment vertelt ik mijn partner dat ik wil scheiden?

Afgezien van de vraag: ‘Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?’ is het belangrijk dat u daarvoor een goed moment kiest. Wacht er niet te lang mee. Zeker als er regelmatig ruzies zijn is de kans aanwezig dat u het eruit flapt op een emotioneel moment, dat is zeker niet wenselijk. Als de boodschap niet op heldere en zorgvuldige wijze wordt geuit, blijkt deze vaak niet goed binnen te komen bij de ander. Vaak wordt het dan gezien als een uiting van woede, er wordt verwacht dan de ander wel weer bijdraait.
Er is rust en helderheid nodig om de boodschap goed te brengen en voor de partner om deze te kunnen ontvangen.

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?

U weet nu waarom de scheidingsmelding zo belangrijk is en dat u er een goed moment voor moet kiezen maar de vraag “hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?’ is nog niet beantwoord. Wat gaat u bijvoorbeeld zeggen? Vertel dat u wilt scheiden en vertel ook waarom, blijf daarbij bij uzelf. Wat voelt u als belangrijkste reden om te gaan scheiden. Stel dat uw partner een relatie met een ander heeft gehad; zeg dan niet dat u wilt scheiden omdat hij of zij vreemd ging. Dat is in feite ook niet de reden. De echte reden is dan bijvoorbeeld dat u uw partner niet meer vertrouwt, en dat u ook niet gelooft dat het vertrouwen nog zal herstellen. Zeg niet dat uw partner nooit luistert, maar zeg dat u zich niet gehoord voelt. Met andere woorden: praat vanuit uzelf en uw gevoel. Daarbij is het dus van belang dat u voor uzelf helder heeft wat de reden is dat u wilt scheiden.

Na de melding

Het is goed om te realiseren dat uw partner, ondanks alles dat er mogelijk al gespeeld heeft, deze boodschap niet verwacht. Het komt vaak nog hard aan als de boodschap binnenkomt. Gun uw partner de ruimte. Alle emoties mogen er zijn, daaraan kunt u zien of de boodschap echt is binnengekomen. Het is net zo belangrijk dat u merkt dat uw boodschap binnenkomt als dat u het zorgvuldig brengt. U kunt ervan uitgaan dat uw partner twee tot drie weken nodig heeft om weer verder te kunnen en eventuele stappen te kunnen zetten. Gun uw partner die tijd, het zal ertoe leiden dat het regelen van zaken beter verloopt als de emoties er ook mogen zijn.

Hoe nu verder?

Nu is dus voor beiden duidelijk dat u gaat scheiden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen sprake van heftige emoties zal zijn. Die zullen er zeker zijn, juist nu er zoveel geregeld moet worden. Het kan nu een goed moment zijn om een mediator in te schakelen. Het grote voordeel van mediation is dat de emoties voldoende aandacht krijgen. De emoties moeten als het ware gemanaged worden. Pas dan zal het lukken om op een goede manier afspraken te maken en zaken te regelen. U zult achteraf merken dat deze afspraken veel steviger staan, omdat u en uw partner in staat waren de beste afspraken voor u beiden te maken. Er zullen discussies zijn maar er zal minder strijd zijn. U heeft immers elkaar het respect gegeven om deze moeilijke periode op een manier te doorleven die bij u beiden past.

WS Mediation

In mijn praktijk begeleid ik mensen bij de afhandeling van hun scheiding. Als MfN Familiemediator begeleid ik mensen in het gesprek en met de heftige emoties waar zij mee te maken krijgen. Als Register Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier kan ik de financiële, fiscale en juridische zaken met u doornemen. Kijk voor meer informatie op mijn site en neem gerust contact met mij op als u meer informatie wenst, of maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 

 

 

Gerelateerde berichten