Scroll Top

Kiezen voor mediation of liever een advocaat?

Kiezen voor mediationWaarom kiezen voor mediation als u in een conflictsituatie verwikkeld bent waar u zelf niet meer uitkomt? U kun er dan immers ook voor kiezen een advocaat in de arm te nemen. Kort samengevat: met een advocaat neemt u juridische stappen, met een mediator probeert u er samen uit te komen? Het is afhankelijk van uw situatie wat de beste keuze is, een advocaat in de arm nemen of kiezen voor mediation.

 

 

Waarom kiezen voor een advocaat?

Als u zich laat bijstaan door een advocaat dan zal deze u adviseren op juridisch gebied en hij of zij zal u vertellen wat uw rechten en plichten zijn. Daarnaast kan een advocaat een inschatting maken wat uw kansen zijn als u naar de rechter stapt. Feit is wel dat er sprake zal zijn van partijen die tegenover elkaar staan. De ander zal immers ook een advocaat in de arm moeten nemen waarna de communicatie via de beide juristen zal verlopen. Wellicht voelt het al alsof u en de ander tegenover elkaar staan. De vraag is of u wilt dat dit zo blijft. Als u in de toekomst niets meer met elkaar te maken zal hebben, is dat waarschijnlijk prima. Maar in het geval dat er een relatie in stand blijft, bijvoorbeeld binnen familie (denk aan kinderen bij een echtscheiding), met buren of op het professionele vlak, dan kan het handig zijn om meer rekening te houden met de toekomst. Besluit u werkelijk naar de rechter te stappen dan bepaalt hij of zij wie gelijk heeft: er is dus sprake van een winnaar en een verliezer. Bovendien wordt er voor u besloten, u beslist niet zelf.

Waarom kiezen voor Mediation?

In tegenstelling tot een advocaat staat een mediator niet aan de kant van één van de cliënten. Een mediator is onpartijdig en begeleid beide cliënten. Naast onpartijdigheid is neutraliteit een belangrijke eigenschap van een mediator. De mening van de mediator over de te bespreken kwestie speelt geen rol. Het doel is cliënten samen tot een oplossing te laten komen, een oplossing die bij hen past.
Een mediator helpt cliënten om samen weer in gesprek te komen. Het is belangrijk dat beiden elkaars verhaal horen en het eigen verhaal kunnen vertellen. Er is ruimte om emoties te uiten en er wordt gezamenlijk bepaald wat nu eigenlijk de kern van de zaak is. Daarna wordt vastgesteld wat men wil bereiken? Vervolgens onderhandelen cliënten om tot een oplossing van het conflict te komen.
Het grote verschil ten opzichte van een advocaat is dat de autonomie van beide cliënten leidend is. Zij kunnen kiezen voor een oplossing die bij hen past en de afspraken daarover vastleggen. Het komt erop neer dat cliënten die kiezen voor mediation gaan samenwerken om tot een oplossing te komen. Dit kan de relatie versterken en er ontstaat weer ruimte voor vertrouwen. Dat is een mooi uitgangspunt voor de toekomst.


Is de zaak geschikt voor mediation?

Niet iedere zaak is geschikt voor mediation. Het is belangrijk dat cliënten vrijwillig kiezen voor mediation. Ook moet er bij beiden enigszins de bereidheid zijn om te onderhandelen. In een conflict is ieder overtuigd van het eigen gelijk en de eigen rechten. Als er helemaal geen bereidheid is naar de ander te luisteren dan is mediation niet de weg om te gaan.
Naast de bereidheid moet er ook sprake zijn van onderhandelingsruimte, er is dan een bereidheid om tot een oplossing te komen.
Bij mediation komt men vaak uit op een compromis. De cliënten die aan tafel zitten moeten dan niet alleen de bereidheid maar ook de bevoegdheid hebben om over de inhoud te onderhandelen.
Natuurlijk is er bij conflicten vaak sprake van boosheid en frustratie maar als het niveau bereikt is dat beiden elkaar niets meer gunnen wordt mediation erg lastig. Is het punt bereikt dat partijen liever “samen de afgrond ingaan” dan dat zij gezamenlijk een oplossing zoeken dan is er sprake van een lose-lose situatie. Mediation is dan niet meer mogelijk.

Kies voor mediation bij WS Mediation

Met WS Mediation bied ik verschillende soorten mediation aan. Ik ben MfN registermediator met de accreditatie Familie. Dat betekent dat u met allerlei conflicten binnen de familie bij mij terecht kunt. Te denken valt aan conflicten rond erfenissen of de hele of gedeeltelijke afhandeling van een echtscheiding, met of zonder kinderen. Zo kunt u mij bijvoorbeeld ook alleen inschakelen voor de totstandkoming van het ouderschapsplan maar ook voor de financiële afhandeling van de scheiding. Wilt u meer informatie? Klik dan hier om meer te lezen over mediation bij echtscheiding.
Naast familiemediation kan ik ook cliënten begeleiden die in een ander type conflict verwikkeld zijn, zoals een verstoorde werkrelatie of een burenconflict.

Ik ben ervan overtuigd dat in veel gevallen mediation de beste weg is om te bewandelen. In onze samenleving hechten mensen enorm aan zelfbeschikking. Mediation is bij uitstek een manier om zelf te beschikken over de uitkomst. De zaak wordt niet uit handen gegeven en wordt ook niet verder op scherp gezet door recht tegenover elkaar te gaan staan. De oplossing wordt gezocht in overleg, zelfs als dat even heel moeilijk is. Ik vind het mooi en boeiend om er getuige van te zijn dat mensen zo veel verder komen onder de juiste begeleiding.

 

Gerelateerde berichten